پرش لینک ها

چگونه تشخیص مجوز پلاک کار می کند

تشخیص مجوز پلاک شامل فیلم عکاسی یا تصاویر مجوز پلاک است، به موجب آنها توسط مجموعه ای از الگوریتم پردازش می شوند که قادر به ارائه تبدیل عددی آلفای تصاویر مجوز پلاک گرفته شده به ورودی متن است. لین ها لین ها به منطقه ای اشاره دارد که وسیله نقلیه جای می گیرد. درست مثل یک خط در خیابان و یا بزرگراه، یک لین اندازه دقیق برای یک وسیله نقلیه است. همان تعریف برای تشخیص مجوز پلاک بکار می رود. این امر در داخل مسیری است که وسیله نقلیه شامل میدان دید دوربین مدار بسته و صفحات گرفته شده است. به طور معمول، یکدوربین مدار بسته در هر لین استفاده می شود. اگرچه، دوربین های HD و مگاپیکسلی جدیدتر به 1 دوربین امکان حمایت از چند خط ارائه دهنده رزولوشن بزرگ خود را می دهد. تکنولوژی الگوریتم شاید وابستگی اصلی هر سیستم تشخیص مجوز پلاک، اثربخشی الگوریتم های آن است. الگوریتم ها کاملا دقیقند و به طور معمول نیاز به صدها هزار خط کد نرم افزاری برای جبران چنین پیچیدگی هایی دارند. مدل های بزرگ ریاضی ساخته شده و مدل سازی کامپیوتری ممکن است با استفاده از سیستم های کامپیوتری فوق العاده برای در نظر گرفتن سناریوهای متعدد انجام شود. بطور کلی، مجموعه ای از شش الگوریتم اولیه برای موفقیت سیستم تشخیص مجوز پلاک نیاز است.

شش الگوریتم تشخیص مجوز پلاک

1. بومی سازی مجوز پلاک بومی سازی یک تابع الگوریتمی است که مشخص می کند چه جنبه ای از تصویر خودرو، مجوز پلاک است. قرارگیری- بومی سازی شناسایی مجوز پلاک این واریانس بیشتر می تواند پیچیدگی را برای یک الگوریتم ترکیب کند تا تعیین کند چه منطقه ای از وسیله نقلیه مجوز پلاک را تشکیل می دهد و چه منطقه ای چنین نیست. به عنوان مثال، الگوریتم باید آینه، کوره، چراغ جلو، سپر، برچسب، و غیره را مشخص کند. به طور کلی، الگوریتم ها به دنبال شکل های هندسی نسبت مستطیل هستند. با این حال، از آنجا که خودرو می تواند دارای بسیاری از اشیاء مستطیل شکل بر روی خود باشد، الگوریتم بیشتری مورد نیاز است تا تایید کند شی شناسایی شده در واقع پلاک است. برای انجام این کار، اجزای کلیدی این الگوریتم به دنبال ویژگی هایی هستند که نشان می دهد که شی پلاک است. الگوریتم به دنبال رنگ پس زمینه مشابه نسبت یکپارچه و کنتراست به عنوان ابزاری برای افتراق اشیاء بر روی یک وسیله نقلیه است. قرارگیری- بومی سازی شناسایی مجوز پلاک وسایل نقلیه اشیاء را حرکت می دهند و میزان سرعت آنها باید برای در طراحی الگوریتم در نظر گرفته شود. این سرعت پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند زیرا تصویر مجوز پلاک زاویه ای اریب است، مسائل نسوز را در معرض تغییرات نور قرار می دهد. قطعات سخت افزاری خارجی و فیلترها ممکن است برای کنترل نوسانات نور استفاده شود. (به سخت افزار خارجی مراجعه کنید) 2. اندازه و جهت گیری پلاک قطعات از الگوریتم هایی که برای انحراف زاویه ای پلاک تنظیم می شوند به دقت نمونه برداری و درست می شوند، و تا حدی اندازه مطلوب را دوباره محاسبه می کنند. اندازه و جهت گیری پلاک 3. عادی سازی الگوریتم برای تنظیم کنتراست و روشنایی تصویر پلاک اخذ شده. عادی سازی ipr 4. تقسیم بندی ویژگی الگوریتمی که ویژگی های آلفای عددی جداگانه را در پلاک قرار می دهد. ویژگی های های عددی آلفا در پلاک. الگوریتم ها همچنین به دنبال ویژگی های رنگ و فاصله برابر، با ساختارهای فونت مشابه برای جداسازی هر یک از ویژگی های منحصر به فرد هستند. این تناسب پی در پی ویژگی ها مظهر مجموعه ای از ویژگی ها است که به طور معمول بدون در نظر گرفتن نوع پلاک یکسان هستند. تقسیم بندی ویژگی هر حرف یا شماره را جدا می کند که در آن سپس توسط الگوریتم های تشخیص کاراکتر نوری (OCR) پردازش می شوند. الگوریتم ipr 5. تشخیص کاراکتر نوری (OCR) الگوریتم برای تبدیل تصویر اخذ شده به یک آلفا ورودی متن عددی. تشخیص کاراکتر نوری (OCR) 6. تجزیه و تحلیل نحوی / هندسی الگوریتم به منظور بررسی اطلاعات آلفای عددی و عملیات با مجموعه قانون خاص. الگوریتم ها پی در پی با دستورالعمل در میلی ثانیه اجرا می شوند. اتمام موفقیت آمیز هر الگوریتم قبل از عملیاتی شدن الگوریتم بعدی نیاز است.

]]>