انواع دوربین مدار بسته دید در شب

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته دید در شب در مبحث دوربین مدار بسته دید در شب به تکنولوژی اشاره دارد که  شما را با معجزه دید در تاریکی مطلق و بهبود دید در محیط های با نور کم تامین می کند. این تکنولوژی ترکیبی از چندیدن روش مختلف است که هریک از آن ها فواید و معایبی در استفاده دوربین مدار بسته خود را دارد. رایج ترین روش ها به شرح زیر هستند: تصویر در نور کم، تصویر گرمایشی و روشن سازی با استفاده از اشعه مادون قرمز در فاصله نزدیک. رایج ترین کاربرد های شامل رانندگی در شب و یا در پرواز، امنیت در شب و نظارت منازل و اماکن، زیرنظر گرفتن حیات وحش ، نظارت، تحقیق و نظارت بر آزمایشگاه های شبانه است. بسیاری از محصولات دید در شب دوربین مدار بسته برای تامین نیازهای متنوعی که در هریک از این کاربردها می تواند لازم باشد مناسب است که عبارتند از:

  • تصویر بردار در نورکم
  • تشدید کننده های تصویری
  • دوربین های بزرگ نمای تصویری با یک چیپ
  • تصویر برداری گرمایشی
  • دوربین مدار بسته با قدرت تشخیص سرما مجهز به نور مادون قرمز
  • دوربین مدار بسته با قدرت تشخیص گرما مجهز به نور مادون قرمز
  • روشن سازی آی آر
برای آشنایی بیشتر با دوربین مدار بسته هایی که قابلیت دید در شب دارند شما را با فرهنگ لغات دوربین مدار بسته دید در شب آشنا می کنیم: تصویر برداری در نورکم امروزه رایج ترین و معروف ترین روش در اجرای دوربین مدار بسته دید در شب از طریق استفاده از تشدید کننده های تصویری است. تشدید کننده های تصویری به طور رایج در عینک های دید در شب وسایل دید در شب استفاده می شوند. به تازگی، دوربین مدار بسته دارای قدرت بزرگ نمایی هر چیپ برای اجرای امنیت با وجود نور پایین، نظارت و دید برای فضانوردان معروف شده است. تشدید کنندهای تصویری نحوه عملکرد آن ها: این روش دوربین مدار بسته دید در شب، نور موجود را برای دسترسی به دید بهتر افزایش می دهد. لنز های قابل مشاهده بر نور موجود ( فتون ها)  را بر روی فتو کدهای تشدید کننده های تصویری منعکس می کنند. انرژی نور سبب آزاد شدن الکترون ها از قطب منفی که از میدان الکتریکی به هدف افزایش سرعت خود(سطح انرژی)  افزایش یافته اند، می شود . این الکترون ها وارد حفره های موجود در صفحه میکروشبکه ای می شوند و از دیواره های خارجی دارای حفاظ خاص که  امکان خروج الکترون های بیشتری را به هنگام حرکت الکترون ها ایجاد می کنند، خارج می شوند. این سبب ایجاد “هاله های” از الکترون ها است. این الکترون ها نشان دهنده نسخه تشدید شونده از تصویر اصلی می شو ند. مرحله نهایی از تشدید کنندها ی تصویر شامل الکترون هایی می شود که به صفحه فسفر برخور د می کنند. انرژی الکترون ها می تواند سبب روشنایی فسفر شوند. نور بینایی نشان دهنده دید مورد نظر برای کاربران و یا دوربین های فوتوگراف ضمیمه شده و یا وسایل ویدیویی است. فسفر سبز در این کاربردها استفاده می شوند زیرا چشم انسان طیف های رنگ سبز را بهتر از هر رنگ دیگری تشخیص می دهد و این امکان تشخیص اشیا را در تصویر فراهم می کند. تشدید کننده های تصویری طبق ترتیبی که در بالا آمده است کار می کنند. الگوهای متفاوت از تکنولوژی دوربین مدار بسته دید در شب به طور رایج از سوی نسل های مجزایی از تشدید کننده های تصویری تشخیص داده شده است. سیستم های دوربین مدار بسته تشدید شده معمولا در کنار تشدید کننده های تصویری برای ایجاد تصویر بهتری از صحنه دارای نور کم که بعدا از طریق یک دوربین مدار بسته قدیمی قابل دیدن است، صورت می گیرد.
تشدید کنندهای تصویری
ضررها فواید
به دلیل آن که آن ها براساس روش های بزرگ نمایی تهیه شده اند، مقداری نور نیاز است. این روش در زمانی که اساسا هیچ نوری وجود ندارد مناسب نیست. حساسیت عالی در سطح نور کم
در مقایسه با روش هایی که تنها در نور روز ممکن هستند عملکرد آن ها در طول روز ضعیف است تصویر سازی قابل مشاهده افزایش یافته امکان بهتری را برای تشخیص و عملکرد ایجاد می کند
در زمانی که دید در منابع روشن تحت شرایط با نور پایین صورت می گیرد امکان شدت نور و آسیب وجود دارد راه حل بالا
قدرت کم و قیمت پایین
توانایی در تشخیص افراد
  محصولات تصویری تشدید محور ]]>