چیپ دوربین مدار بسته

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته یکی از عوامل بسیار مهم در کیفیت تصویر دوربین مدار بسته است که با پیشرفت تکنولوژی انواع مختلفی پیدا کرده و در حال توسعه است. عملکرد چیپ دوربین مدار بسته: برای حذف شماری از نقایص تشدید کننده های تصویری، سازندگان سیستم های تشخیص تصویری دوربین مدار بسته اساسا حساسیت تشخیص دهندگان خاص دوربین مدار بسته را از طریق ترکیب تکنولوژی چند بعدی چیپ برای افزایش شارژ تولید کننده ی فوتون بالاتر از سطح تشخیص صدا بهبود می دهند. تصویر برداری چند بعدی درست بعد از تشخیص تصویر در محیط فعال دوربین مدار بسته اما قبل از فعال شدن  یکی از منابع اصلی تشخیص صوت (مثل صدا) گرفته می شود. در ثبت چند بعدی، الکترون ها از واحدهای پیکسل به پیکسل با استفاده از ولتاژ های بالای سرعت CCD  را افزایش می دهند. در نتیجه، الکترون های ثانویه از طریق فرآیند تاثیر تولید می شوند. میزان دریافتی می تواند با استفاده از ولتاژهای متفاوت  در طول زمان کنترل می شود. به دلیل آن که گسترش سیگنال ها قبل از رسیدن شارژ به ارتقاءدهندگان چیپ صورت می گیرد و به تعداد منابع صوتی اصلی افزوده می شود، نسبت سیگنال به صدا برای این وسیله به طور قابل توجهی بیش تر از دوربین مدار بسته استاندارد و عملکرد تصویر برداری آن ها در نور پایین بسیار بیشتر از دوربین مدار بسته قدیمی است. اگرچه، به  دلیل آن که دمای CCD بر روی ارتقاء آن ها اثر می گذارد (در دماهای پایین تر دریافتی بالاتری دارند و به دلیل منابع صوتی دیگر که قبل از ارتقاء  وجود دارد مثل صدا  )، در این سیستم ها ثبات دما در تشخیص گرها در دمایی پایین تر از دمای اتاق باید با احتیاط صورت بگیرد. روشی دیگر برای بهبود حساسیت دوربین مدار بسته قرار دادن آن ها در سطح متوسط است تا از این طریق صدا را به صورت موقت ( در جایی که چهارچوب ویدئویی متوالی در حد متوسط است) و یا به طور فضایی ( جایی که پیکسل های مجاور با یکدگر جفت شده اند) کاهش می یابد.

دوربین مدار بسته تکثیر تصویر یک چیپی
 فواید ضررها
حساسیت بالا به نور پایین قدرت پراکندگی بالا به دلیل نیاز برای رسیدن به ثبات دمایی
کاهش احتمال خسارت به تشخیص گرهای تصویری برای نگاه کردن در  منابع نورانی کیفیت عالی در زمان مشاهده منابع نورانی در مکان های تاریک
قابلیت تصویری در سرعت بالا
قابلیت عملکردی خوب در تصویر گیری در طول روز
  محصولات دوربین مدار بسته تکثیری  تصویر برداریی چیپی ]]>