پرش لینک ها

کاربرد دوربین مدار بسته در امنیت کنفرانس ها

دوربین مدار بسته, آیتمی است که به منظور ایجاد امنیت و آرامش در محیط کنفرانس مورد توجه قرار گرفته است. حال مسئله ای که با آن رو به رو خواهیم بود در نظر گرفتن این نکته می باشد که دوربین مدار بسته را در چه محل و جهت گیری قرار دهیم تا در کنار ایجاد امنیت, بحث حقوق شخصی و آزادی افراد نیز تضمین شود. رعایت حقوق فردی شرکت کنندگان در کنفرانس موجب رضایت خاطر آن ها و نیز در جهت برگزاری کنفرانس به نحوه عالی می باشد. از سویی دیگر رعایت مباحث امنیتی به واسطه دوربین مدار بسته و دیگر تکنولوژی ها در کنفرانس امری غیر قابل انکار می باشد. چالشی که در این مورد ایجاد می شود این است که آیا رعایت موارد امنیتی در کنفرانس با تحت پوشش قرار دادن حقوق فردی افراد امکان پذیر خواهد بود؟ گاهی موضوع کنفرانس دارای حدی از محرمانگی می باشد و در نظر گرفتن مسائل امنیتی لازمه برگزاری کنفرانس می باشد. پاسخ دادن به این سوالات نیازمند مدیریت کار آمد برگزار کننده کنفرانس می باشد. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. دوربین مدار بسته]]>