وقتی شما برنده باشید ما نیز برنده ایم.

برخی از گواهینامه ها و افتخارات شرکت نظارت گستر ایمن در طول فعالیت خود را در زیر مشاهده میکنید.

گواهینامه ها و افتخارات

IPAS 2006
IPAS 2006

پنجمین نمایشگاه ایپاس 1385

Hikvision Certificate
Hikvision Certificate

گواهینامه نمایندگی هایک ویژن

Dahua Certificate
Dahua Certificate

گواهینامه نمایندگی داهوا

چهارمین نمایشگاه تجهیزات حفاظتی
چهارمین نمایشگاه تجهیزات حفاظتی

چهارمین نمایشگاه تجهیزات حفاظتی

پنجمین نمایشگاه فناوری های نوین
پنجمین نمایشگاه فناوری های نوین

پنجمین نمایشگاه فناوری های نوین

Global Trade Leaders
Global Trade Leaders

تندیس برترین کیفیت از GTL فرانسه