دوربین مدار بسته حمل و نقل

حمل و نقل

وسایل حمل و نقل عمومی و کامیون های حمل کالا بخشی مهم از زیزساخت های شهری هستند. امروزه با ظهور سیستم های نظارت تصویری وی