مسکونی

پروژه ها

امنیت منزل ، شاید مهمترین دغدغه ی حفاظتی در زندگی هر کس باشد. جایی که خانواده شما در آن حضور دارند و نیاز به احساس آرامش دارند. سارقان معمولا راحت ترین گزینه برای سرقت را منازل مردم عادی می بینند که اغلب به سیستم های امنیتی مجهز نیستند.

با توجه به اینکه هزینه ی راه اندازی یک سیستم نظارت تصویری برای منزل مسکونی باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه فضای تحت پوشش دوربین ها بزرگ نیست، می توان از دوربین های آنالوگ HD استفاده کرد. متداول ترین سیستم پیشنهادی را می توان تکنولوژی AHD عنوان کرد.

محصولات Highwatch  و Sayotech برای این منظور به مشتریان پیشنهاد می شود