مراکز صنعتی

پروژه ها

هدف از سیستم امنیتی در مراکز صنعتی افزایش بهره وری پرسنل و البته امنیت کارخانه وکارکنان مجموعه است. بدلیل اهمیت مواد و تجهیزات موجود در کارخانه ها ، استفاده از یک سیستم قابل اعتماد بسیار مهم می باشد. تکنولوژی پیشنهادی در مراکز صنعتی مبتنی بر شبکه (IP Camera) می باشد که با قابلیت هایی همچون تشخیص حرکت و تشخیص چهره می تواند افزایش امنیت مجموعه را تضمین کند.

 

انتخاب محدوده های ممنوعه، اعلام هشدار خطر و البته استفاده از دوربین های مقاوم در برابر ضربه و شرایط محیطی خاص می تواند در این مراکز بسیار کارآمد باشد.

نظارت از راه دور توسط مدیران کارخانه بر عملکرد پرسنل ، پروسه ی تولید ، وضعیت کارکرد ماشین آلات و البته رفع برخی ایرادات پیش آمده در مجموعه نیز از دیگر خدمات مفید برای مراکز صنعتی می باشد.