حمل و نقل

پروژه ها

وسایل حمل و نقل عمومی و کامیون های حمل کالا بخشی مهم از زیزساخت های شهری هستند. امروزه با ظهور سیستم های نظارت تصویری ویژه وسایل نقلیه ، نیاز امنیتی این بخش بخوبی تامین شده است. دستگاه های ضبط تصاویر ویژه (Mobile DVR) میتوانند علاوه بر ضبط تصاویر ، محل قرار گرفتن وسیله نقلیه و حتی سرعت آن را به مرکز کنترل گزارش دهند.

محصولات مخصوص حمل و نقل Dahua می توانند گزینه ی مناسبی برای تامین امنیت در این بخش باشند.