پرش لینک ها

HW-RG967

کابل کواکسیال  RG59 هایواچ 500 متری

کابل کواکسیال  RG59 هایواچ 500 متری

کابل کواکسیال  RG59 هایواچ 500 متری

این کابلها از دو رسانای هم محور ساخته شده اند که به وسیله ی یک عایق نارسانا از یکدیگر جدا شده ا ند.

هسته ی کابل کواکسیال شامل سیم فلزی و معمولا از جنس مس میباشد که این هسته با یک لایه عایق احاطه شده که دور این عایق نیز با فویل پوشیده شده است.درواقع این فویل رسانای دوم در کابل های کواکسیال میباشد.برروی فویل نیز شبکه ایی از سیم های در هم تنیده و بافته شده(شیلد) پوشیده شده است که وظیفه ی این فویل و شبکه های در هم تنیده جلوگیری از نفوذ نویزهای الکترونیکی به هسته کابل میباشد.در پایان تمامی این اجزا در یک لایه غیر رسانا (عايق) که معمولا از جنس PVCاست جهت حفاظت لايه داخلی  پوشیده میشود.

کابل کواکسیال مدل HW-RG967  :جهت انتقال تصوير دوربين بنا به متراژ و فاصله دوربين تا محل دريافت تصوير استفاده ميگردد.

 

RG59+Power 75 Ohms CCTV Compound Cable
Inner Conductor: 0.7mm Bare Copper
Shield: 96 Strand 0.12mm
Copper Purity: 99%
Power Conductor: 2×0.5mm /11 Strand CCA
Jacket : PVC A+ Grade
305M, Wooden Spool, Carton

Brand

Cable Area

500Meters

Cable Shield

96 Strand

Cable Type

RG59

Inner Conducto

0.7mm