پرش لینک ها

چشمی دزدگیر S20

باسیم

چشمی باسیم قابل تنظیم

-قابلیت نصب در دماهای مختلف
– دارای مقاومت پایین در خروجی
– جریان مصرفی پایین
تنظیم میزان حساسیت