استاندارد IK10 چیست؟

استاندارد IK10 چیست؟

استانداردی جهانی برای سنجش میزان مقاومت دوربین در برابر ضربه می باشد.به دوربین هایی که دارای استاندارد IK10 هستند دوربین های Vandal proof می گویند. ا...

بیشتر بخوانید 0

تعریف استاندارد IK10 یا وندال پروف در دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظت الکترونیک

ik10

IK10 چیست؟ وندال پروف چیست؟ بولت پروف چیست؟ آیا استاندارد مشخصی برای سنجش مقاومت دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظت الکترونیک در برابر ضربه وجود دا...

بیشتر بخوانید 0