در مواقع عدم شناسایی هارد و ضبط دستگاه چه باید کرد ؟

Untitled-1

❌دستگاه NVR/DVR شما ضبط نمی کند ؟❌هارد را نمی شناسد ؟❌قطع و وصل می شود ؟❌بوت نمی شود ؟ ✅در این ویدیو به بررسی نکات فنی دستگاه ها و پاسخ به سئوالات ...

بیشتر بخوانید 0