دوربين مدار بسته بي سيم

دوربين مدار بسته بي سيم

دوربين مدار بسته بي سيم دوربین مدار بسته بی سیم نوعی از سیستم های نظارتي محسوب مي شوند. که صوت و تصویر را از طریق سيگنال رادیویی به گیرنده ی مشخصي ا...

بیشتر بخوانید