تعریف استاندارد IK10 یا وندال پروف در دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظت الکترونیک

ik10

IK10 چیست؟ وندال پروف چیست؟ بولت پروف چیست؟ آیا استاندارد مشخصی برای سنجش مقاومت دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظت الکترونیک در برابر ضربه وجود دا...

بیشتر بخوانید 0