ریست کردن پسورد دستگاه های جدید RASTER BLUE

raster-reset-password

برای دستگاه های سری جدید رستر بلو (سال 2017 به بعد)، پس از هربار تعریف پسورد جدید نیاز است که حتما از آن پسورد backup گرفته شود.  در صورت عدم گرفتن ba...

بیشتر بخوانید 0