سيستم دوربين مدار بسته

سيستم دوربين مدار بسته

سيستم دوربين مدار بسته سيستم دوربين مدار بسته در انواع مختلف  به 2 نوع سيستم تقسيم مي شود. نوع اول :سيستم هاي آنالوگ و نوع دوم: هم سيستم هاي تحت شبك...

بیشتر بخوانید