نحوه تطبیق نصابان سیستم های امنیتی خانه با قواعد جدید COVID-19

 ویروس کرونا موانع جدیدی را برای نصب کنندگان حرفه ای امنیت خانه ایجاد کرده است. دستورالعمل های جدید مربوط به فاصله اجتماعی و نگرانی در مورد انتقال ویر...

بیشتر بخوانید 0

نصب دوربین مدار بسته بیسیم

نصب دوربین مدار بسته بیسیم

نصب دوربین مدار بسته بیسیم را به دیگر دوربین ها ترجیح می دهند؟ نصب دوربین مدار بسته که انجام آن رونق بالایی گرفته است در مدل های زیادی وارد کشور می شو...

بیشتر بخوانید