راه اندازی اولیه دزدگیر Highwatch

مراحل اولیه راه اندازی دزدگیر هایواچ :در صورتی که سیم کارت شما صفر است ابتدا باید بر روی گوشی آن را فعال کنید سپس روی دزدگیر قرار دهید. هنگاه روشن ک...

بیشتر بخوانید 0