WDR دوربين مدار بسته

WDR دوربين مدار بسته

WDR  دوربين مدار بسته چیست؟  دوربين هاي مختلف با توجه به بازه ي نوري دريافتي در دريافت تصاوير  متفاوتند و اين همان تعريف دامنه ي ديناميك و يا WDR دو...

بیشتر بخوانید