پرش لینک ها

انواع ضبط کنندۀ ویدئویی دیجیتال

بازار امنیت به بخش های مختلف برای سیستم های ضبط کنندۀ ویدئویی دیجیتال تکامل یافته است. ضبط کننده های ویدئویی دیجیتال جاسازی شده˛ ترکیبی و مبتنی بر کامپیوتر همگی نیاز به عناصر ضروری ویدئو و ضبط صدا : تبدیل آنالوگ به دیجیتال˛ فشرده سازی˛ پخش و جریان شبکه دارند. ضبط کنندۀ دیجیتال جاسازی شده یک قطعۀ مستقل از تجهیزات می باشد که ورودی های آنالوگ دوربین های مدار بسته را برای برای فشرده سازی و ذخیره سازی بر روی یک درایو دیسک سخت محلی می پذیرد.

ضبط کنندۀ دیجیتال ترکیبی˛ ورودی های دوربین های مدار بستۀ آنالوگ و دوربین پروتکل اینترنت به عنوان منابع ویدئویی را می پذیرد. ضبط کننده های دیجیتال مبتنی بر کامپیوتر در ایستگاه های نظارت با فشرده سازی سخت افزار اضافه شده در کارت ها یا نرم افزار فشرده سازی در حال اجرا بر روی کامپیوتر مجتمع هستند. از ویژگی های متمایز در میان مدل های مختلف˛ تعداد کانال های ورودی ویدئو˛ استانداردهای فشرده سازی پشتیبانی شده˛ فیلم با کیفیت از ضبط˛ حالت جریان و صفحه نمایش˛ ظرفیت ذخیره سازی هستند و چگونه بسیاری از توابع سیستم می توانند به صورت همزمان اجرا شوند.

ضبط کنندۀ ویدئویی دیجیتال می تواند کارایی بسیار بالایی داشته باشد و در زمینه امنیت در مکان های مختلف با استفاده از تجهیزات مناسب به کاربران کمک به سزایی کند. دوربین مدار بسته به همراه ضبط کننده ویدئویی دیجیتال ترکیب کاملی را می تواند برای کاربران این محصول به ارمغان بیاورد. انواع ضبط کنندۀ ویدئویی دیجیتال در بازار جهانی موجو می باشد و این محصول روز به روز در حال به روز رسانی می باشد و تنوع زیادی در آن به وجود آمده است که باعث شده است تا کاربران استقبال گرمی از آن به عمل بیاورند.

]]>