پرش لینک ها

دوربین مدار بسته هوشمند و اینترنت 1

امروزه وارد جهانی شده ایم که بیلیون ها دستگاه توانایی جمع آوری و انتقال داده از طریق اینترنت را دارند. در این میان بازار دوربین مدار بسته هوشمند نیز رونق خود را دارد. اعتیاد به IOT (اینترنت اشیاء) و تکنولوژی های هوشمند گام شگفت انگیزی است که از خودروسازان گرفته تا شرکت های وسایل خانگی امیدوارند از این تکنولوژی نهایت استفاده را داشته باشند.
با وجود اعتیادی که بشر به تکنولوژی هوشمند دارد همچنان پیشرو استفاده از دستگاه های امنیتی و انواع دوربین مدار بسته برای دستیابی به اطلاعات مجزاست و به شکل فزاینده به ارزیابی تغییرات تکنولوژی IOT از طریق اصول مشخص می پردازد. راهنمای تجاری امروزه روی بهره وری و کارایی و تعمیم و بازگشت به سرمایه گذاری تمرکز می کند. راه حل های بازرگانی IOT در فضای سرمایه گذاری کشش ایجاد خواهد کرد و تجارت با استفاده از تکنولوژی این نوع دوربین مدار بسته، هوشمند خواهد شد و شروع به پرداخت اطلاعاتی خواهد کرد که دستگاه های IOT آنها را ایجاد می کنند.
این تکنولوژی در قالب ارزیابی امنیت فیزیکی به ما نمایش داده می شود. مصرف کننده و تاثیر عمیق تکنولوژی IT روی ابتکار و تغییر با امنیت صنعتی، دوربین مدار بسته تلویزیونی اچ دی، اچ 264 قیاسی و جریان برق روی اترنت؛ مثال های قابل توجهی هستند. به ما خاطر نشان می کنند اینترنت اشیا، انشعاب های عمیقی روی صنعت نظارت ویدئویی و امنیتی ایجاد می کنند.
ارتباطات محوری در سال 1996 پیشتازی دستگاه IOT را شناسایی کردند وقتی اولین شبکه دوربین مدار بسته مربوط به امنیت صنعتی راه اندازی شد و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته جزر و مدی فراتر از امنیت ایجاد کرد.
قابلیت سیستم های IP نوع دیگری از سیستم دوربین های مدار بسته در حال نمایش است و عرضه کنندگان همچنان در حال کشف راه های جدید برای افزایش جریان برق، انعطاف پذیری و رسیدن به این اتصالات هستند.

داهوا