ماشین حساب دوربین مدار بسته IP

اخبار و مقالات

ماشین حساب دوربین مدار بسته و روش استفاده از آن ماشین حساب یا محاسبه گر دوربین مدار بسته نرم افزاری است که فاکتورهای مهم مانند میزان ذخیره سازی دوربین مدار بسته شبکه را در دستگاه ضبط تصویر تخمین می زند. محاسبات بر اساس  نتایج عملی ترافیک اندازه گیری هستند. در این ماشین حساب ها نتایج به دست آمده در  calculation patterns ترکیب می شوند ، که فایل های متنی قابل ویرایش هستند. به هنگام محاسبه با ماشین حساب دوربین مدار بسته الگوهای ویژه می توانند توسط کاربران ماهر و یا تولید کنندگان (توزیع کنندگان) تجهیزات دوربین مدار بسته با ایجاد با اندازه گیری عملی ترافیک برای تجهیزات خاص، صحنه ها و الگوریتم های فشرده سازی ساخته شوند. دوربین مدار بسته های مختلف در یک پروژه را می توان برای الگوهای مختلف اختصاص داد. بنابراین پروژه می تواند شامل دوربین های دیجیتال تولید کنندگان مختلف با الگوریتم های فشرده سازی مختلف شود. این الگوهای شامل  یک لیست از مدل های دوربین مدار بسته های پشتیبانی شده هستند. اگر نام مدل این فیلد  مدل با هر نام مدل در هر الگو مطابقت دارد ، سپس این الگو برای فیلد Pattern اختصاص داده خواهد شد،  محاسبات برای این دوربین مدار بسته با توجه به این الگو انجام می شود. دوربین> B / W این قسمت را اگر دوربین سیاه و سفید است علامت بزنید. اندازه فریم محاسبه شده  با یک عامل مشخص شده در طرح کاهش خواهد شد. دوربین> صدا این جعبه را کنترل کنید اگر دوربین ترافیک صدا تولید می کند. ترافیک دوربین مدار بسته محاسبه شده توسط یک جمع وند مشخص شده در الگو فزایش خواهد یافت. دوربین> شمارش در این فیلد می توانید تعداد دوربین مدار بسته های یکسان را  با یک ردیف در جدول توصیف شده مشخص کنید. ترافیک محاسبه شده و فضای دیسک بر تعداد  این فیلد ضرب خواهد شد. اگر مقدار null مشخص شده است، پس این دوربین مدار بسته در محاسبه نادیده گرفته خواهد شد. صحنه توجه! پیچیدگی، فعالیت و سر و صدا صحنه پارامترهای ذهنی هستند. همزمان آنها به طور  قابل توجهی بر نتایج محاسبات نفوذ گذارند. در اغلب موارد ، خطای احتمالی  در برآورد این پارامترها می تواند پس از نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته با اصلاح فشرده سازی جبران سطح جبران شود . کیفیت تصویر نیز تغییر خواهد کرد. در موارد بحرانی توصیه می شود ارزش پیچیدگی و فعالیت با ذخیره را انتخاب کنید.  پیچیدگی نسبی صحنه هر چه یک صحنه پیچیده تر باشد ، و جزئیات کوچک تری را داشته باشد ، اندازه هر فریم پردازش توسط هر فشرده سازی بزرگ تر است. نفوذ و تاثیر دقیق پیچیدگی صحنه روی  نتیجه بستگی به ویژگی های فشرده سازی دارد  و با  عوامل الگوی انتخاب شده تعیین می شود.]]>