پرش لینک ها

دوربین مدار بسته در آسانسور

نصب دوربین مدار بسته مجهز می شود آسانسورها هستند که نیاز به نظارت دقیق و مستقیم است و امروزه استفاده از آن در آسانسور ها رایج است و بیشتر افراد تمایل به نصب آن را دارند. نصب دوربین مدار بستهدر آسانسور اکثراً با انگیزه نظارت دقیق تر و یا جلوگیری از صدمه رساندن به اتاقک آسانسورصورت می گیرد. اما گاهی فراموش می شود که نصب دوربین داخل آسانسور گرچه بسیار مفید است اما در عین حال اگر به نکات ایمنی هنگام نصب توجه نشود می تواند بسیار خطرناک باشد. متاسفانه گاهی دیده می شود برخی از شرکت های نصب دوربین مدار بسته به اهمیت ایمنی نصب دوربین های داخل آسانسور توجه نمی کنند. از آنجا که آسانسور پیوسته در حال حرکت در مسیر خود است برخی با سیم کشی غیر استاندارد موجب اختلال در سیستم آسانسور می شوند. همین امر می تواند در مواردی خطر آفرین نیز باشد. کابل های متصل شده به آسانسورها طوری طراحی شده اند که در حرکت به سادگی با اتاق آسانسور جا به جا می شوند حال آنکه کابل های نصب دوربین مدار بسته این امکان را ندارند و حتی با سیم کشی بسیار دقیق هم احتمال خرابی و اختلال در حرکت آسانسور وجود دارد. از طرف دیگر ممکن است شرکت پشتیبان خدمات آسانسور با مشاهده این سیم کشی از ارائه خدمات پشتیبانی به ما خود داری کند. از این رو استفاده از سیم کشی برای نصب دوربین مدار بسته داخل آسانسور به هیچ عنوان توصیه نمی شود و بهترین راه استفاده از یک سیستم مدار بسته بیسیم است. توجه به این نکته  قبل از نصب می تواند از به وجود آمدن مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری نماید. کارشناسان شرکت نگاکو در زمینه خرید و نصب دوربین مدار بسته می توانند شما را راهنمایی نمایند. نصب دوربین مدار بسته]]>