مشکلات دید در شب دوربین مدار بسته

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته

صفحه نمایش سفید یا نواحی سفید روی صفحه نمایش

اگر دوربین مدار بسته صفحه نمایش سفید یا مه سفیدی را نمایش می دهد به خاطر مادون قرمز است که پشت لنز های دوربین مدار بسته را منعکس می کند. توصیه می شود پشت بدنه دوربین از پوشش لبه دار استفاده کنید. تا اگر شاتی خارج اما جلوی دوربین گرفته شد بتواند IR را به دوربین برگرداند.
در حالیکه نمی توانید روشنایی مادون قرمز دوربین را ببینید به شدت روشن شده و سطح جلوی دوربین مدار بسته، نور پشتی را به لنزها منعکس می کند. حتی اگر سطح خارج از شات صفحه باشد می تواند IR را منعکس کند. نمی توانید دوربین را حرکت دهید و سعی کنید روی آن زوم کنید و میدان دید را باریک تر کنید. آلودگی نوری از سطوح دیگر باعث ایجاد مواردی روی صفحه می شوند.

تیرگی کلی تصویر در شب با حرکت روی صفحه نمایشی

بهتر است دوربین مدار بسته را با وجود تارهای عنکبوت بررسی کنید. در طول شب تارهای عنکبوت قابل رویت نیستند.  دوربین فراتر از تار تمرکز می کند و غیرقابل دید به نظر می رسد. شب هنگام مادون قرمز به تار خورده و بوضوح نمایش داده می شود. برای فرار از این مشکل اسپری عنکبوت مفید است.
دوربین های نصب شده داخلی شب هنگام تصویر سفیدی نمایش می دهند
شیشه سطح انعکاس نور است و درست جلوی دوربین قرار می گیرد. مادون قرمز با بیرون زدن مستقیم از شیشه به لنزهای دوربین مدار بسته باعث تابش نور می شود. این کار دقیقا شبیه فلش زدن هنگام عکس گرفتن جلوی پنجره در شب است.

حرکت نقاط جلوی دوربین مدار بسته در شب

این هم شبیه تارهای عنکبوت است اما به جای تار، روشنایی گرد و خاک و ذرات را در هوا منعکس می کند. قابل توجه است هنگام مه گرفتگی قطرات آب در هوا معلق هستند و مادون قرمز را منعکس می کنند.
می توانید برای نصب دوربین های مدار بسته از نصاب استفاده کنید و به این ترتیب دیگر با مشکلات و موارد گفته شده مواجه نخواهید شد.