پرش لینک ها

دوربین مدار بسته دید در شب

نحوه کارکردن دوربین مدار بسته با قابلیت دید در شب دوربین مدار بسته دید در شب در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شما می توانید با انتخاب دوربین مدار بسته دید در شب خانه خود را همیشه تحت نظر داشته باشد. تعدادی از این دوربین مدار بسته ها را حتی زمانی که نوری وجود ندارد، به شما تصویر خوبی می دهند. حفاظت از خانواده و خانه مهم ترین اصل است. تکنولوژی دید در شب از طریق استفاده از یکی از سه روش نورکم، تصویر گرمایشی و یا روشن سازی از طریق اشعه مادون قرمز صورت می گیرد. تصویر در نور کم دوربین مدار بسته با نورکم با استفاده از تشدید کننده های تصویری کارمی کند. تشدید کننده ها، نور موجود را در تولید تصویر بزرگ افزایش می دهند. این در صورتی انجام می شود که هدف نور بر روی نور قطبی منفی تشدید کننده های تصویری تمرکز دارد. الکترون ها با صفحه فسفر برخورد می کنند و تصویر به وجود می آید. سیستم های تشدید کننده از تشدید کننده ها برای ایجاد تصویر واضح در زمان وجود نور کم استفاده می کنند. این، امکان آن را فراهم می کند تا تصاویر بزرگ تر از صحنه با نورکم قابل مشاهده باشد. این دوربین مدار بسته نیازمند استفاده از نور کم موجود برای ایجاد تصویر هستند. هرچند، در زمان وجود نورکم تصویر تولید شده با این دوربین مدار بسته ها بسیار عالی است. دوربین مدار بسته های با نور کم دارای توانایی در تشخیص افراد را دارند. این دوربین ها انتخاب رایج در میان مالکان است چون قیمت آن ها مناسب است. تصویر گرمایشی تکنولوژی تصویر گرمایشی با استفاده از این اصل که اشیاء به دلیل قدرت گرمایش خود انرژی مادون قرمز از خود متشعشع می کنند، کار می کنند. این نوع از دوربین مدار بسته نیازمند استفاده از نور برای تولید تصویر نیست. هرچه دمای شی بالاتر باشد انرژی مادون قرمز بیشتری تولید می شود. تصویر گرمایشی با استفاده از انرژی مادون قرمز ایجاد می شود. تصاویر گرمایشی زمانی که اشیاء سرد و سفید شوند تصاویر سیاهی را ایجاد می کنند. شما می توانید بعضی از این دوربین های گرمایشی را پیدا کنید که تصویر رنگی تولید می کنند. دوربین مدار بسته گرمایشی نشان دهنده سطح بالای از حساسیت گرمایشی است. این دوربین ها قابلیت تشخیص اشیاء در فاصله دور را هم دارند. آن ها به نور منبع وابسته نیستند. روشن سازی با استفاده از اشعه مادون قرمز روشن سازی با استفاده از اشعه مادون قرمز با تکنولوژی تشخیص حرکت ترکیب شده است تا کیفیت مناسبی را برای دوربین مدار بسته خانگی ایجاد کنند. زمانی که این دوربین ها حرکت ها را تشخیص می دهند، روشن سازی با استفاده از اشعه مادون قرمز صحنه را پرنورتر می کند و تصویر گرفته می شود. دوربین های مجهز به نور مادون قرمز گران قیمت هستند  و برای گرفتن تصویر به نور محیطی وابسته نیستند. با ترکیب تشخیص دهندگان حرکتی، آن ها توانلیی عالی در کنترل ونظارت بر پیرامون منزل خود دارند. روشن سازی با استفاده از اشعه مادون قرمز با استفاده از روشنای ال ای دی برای انتقال تصاویر به صورت سیاه وسفید کار می کند. تولید تصاویر به صورت سیاه وسفید کیفیت بهتری به تصویر می دهد. امنیت منازل امنیت منازل مهم ترین مسئله است و گام هایی که شما می توانید در این زمینه بر دارید امنیت منازل شما را اقزایش می دهد.  برنامه امنیتی برای منزل و خانه خود ایجاد کنید. تعیین کنید چه مقدار از مال خود را می خواهید تحت نظارت بگیرید دوربین مدار بسته منازل به آسانی به صورت چند دوربین در منزل نصب می شوند و تا بالاترین سطح از حفاظت را ایجاد می کنند. زمانی که افراد مزاحم نظارت اعمال شده بر محیط را می بینند معمولا آن ها علاقه ای  به خطر کردن برای تحت تعقیب قرار گرفته شدن توسط قانون محلی را ندارند. آنها یک کپی ضبط شده را برای پلیس و کمپانی تضمین کننده می فرستند. برای دانستن آن که بهترین دوربین مدار بسته دید در شب که با بودجه شما جور در بیاید کدام است با ما تماس بگیرید.]]>