نصب دوربین مدار بسته در معادن

اخبار و مقالات

نصب دوربین مدار بسته در معادن

نصب دوربین مدار بسته با سرعت چشم گیری در بین مشاغل خصوصی و دولتی ورود پیدا کرده و با بکارگیری این تکنولوژی می توان امنیت مشاغل و اماکن را فراهم کرد. یکی از صنایعی که امروزه به این تکنولوژی نیاز دارد صنعت معدن است. مانند گذشته ها دیگر استفاده از هشدار دهنده ها و سیم خاردار ها برای جلوگیری از سرقت و آسیب رساندن به کارگران معدن کمتر شده است و با توجه به مناطق خطرناکی که در صنعت معدن وجود دارد و حفظ ایمنی کارگران صنعت معدن سیستم امنیتی دوربین مدار بسته وارد این صنعت شده است که این نظارت از طریق نصب دوربین مدار بسته می تواند یک سیستم امنیتی کامل ایجاد نماید. شرکت های استخراج معدن با خطرات فراوانی در این صنعت رو به رو هستند که نصب دوربین مدار بسته در معادن می تواند باعت کاهش چشمگیر این وقایع شود. مزایای استفاده از دوربین مدار بسته در صنعت معدن شامل موارد زیر است:

  • حفظ ایمنی کارگران

از این طریق استرس شرکت های استخراج معدن  درباره امنیت کارکنانشان به حداقل خواهد رسید و در صورت وقوع حادثه ای ناگوار مسئولین سریعاً مطلع شده و اقدامات اولیه در یک زمان اولیه طلایی انجام خواهد شد.
  • پیشگیری از سرقت و خرابکاری

با نصب دوربین مدار بسته در معادن از اقدامات خرابکارانه برخی کارکنان برای متضرر کردن شرکت و نیز تفرقه افکنی می توان پیشگیری کرد.
  • جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز

با نصب دوربین مدار بسته از ورود افراد غیر مجاز و ایجاد حوادث ناگوار و نیز مزاحمت برای کارگران جلوگیری می شود.
  • جلوگیری از تماس افراد به مواد زائد و شاید خطرناک

  • نظارت از راه دور

در هر فاصله ای هم که باشید از طریق دسترسی به اینترنت قادر به کنترل شرکت خود خواهید بود.
  • جلوگیری از نقض قوانین و مقررات امنیتی

  • ارائه تصاویر واضح برای سنجش میزان پیشرفت

کارشناسان شرکت نگاکو می توانند شما را در زمینه نصب دوربین مدار بسته راهنمایی نمایند. نصب دوربین مدار بسته]]>