پرش لینک ها

آموزش تنظیمات مربوط به قطع ویدیو در دستگاه های vmax

_Video loss  به چه معناست ؟

_چگونه میتوانیم متوجه  video loss شویم ؟

_اگر در یک کانال video loss  اتفاق افتاد چه باید کرد

 

 

madamejane
 

 

پیام بگذارید