پرش لینک ها

پشتيبانی اطلاعات به روش N+M در NVR DAHUA

پشتيبانی N+M  نوعی از بک آپ گیری برای سرور توزیع می باشد که در آن N ، تعداد واحد های سرورهای اصلی ، M نیز چندین سرور جایگزین است و سرور اصلی به این معنی است که سرور ارتباط مالکیت با دوربين ها را دارد ( سرور را به هنگام اضافه کردن دستگاه انتخاب میکنیم) ، همچنین سرور جایگزین نیز به دستگاه بک آپ گیری سرور گفته می شود. بعد از تعیین سرور اصلی ، سرور جایگزین را اضافه نمایيد . اگر سرور اصلی کار نمی کند و تا 60 ثانیه شروع به کار نکرد، CMS تجهیزات و کار برروی سرور اصلی را به سرور بک آپ می دهد، در حالی که تصویر در روی دیسک سرویس های بک آپ گیری ذخیره شده است .

دوربین مداربسته در تهران

در طول عملکرد سرور جایگزین ، ضبط های موجود در سرور اصلی می توانند بررسی شوند اما امکان پخش آنها وجود ندارد ، اما اگر دستگاه سرور اصلی در اين مدت ريست شود و اطلاعات ضبط شده روی آن تا قبل از ريست شدن وجود داشته باشد آن اطلاعات قابل بازيابی از سرور اصلی ميباشد.

هنگامی که سرور اصلی به حالت عادی بازگشت ، دستگاه  فرعی میتواند به سرور اصلی بازگردد ، سپس سرویس های تصویر خانه و سرور جایگزین می توانند بررسی شده و پخش مجدد از آنها گرفت.

  • به طور کلی بک آپ N+M برای دستگاه توزیع می باشد.
  • برای تنظیم شماره دستگاه بک آپN+M ، فرمول 1 ≦ N ≦20,1 ≦ M ≦5 مورد استفاده است. N+1 برای اپلیکیشن های بیشتری نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
  • بک اپ N+M می تواند به طور دستی سوئیچ شود.

روش جايگزينی و آماده بکار N+M

مفهوم اولیه و پایه N+M

N: تعداد دستگاه مستر NVR می باشد

M:  تعداددستگاه NVR ثانویه است.

اگر دستگاه مستر یا NVR اصلی از کارکردن باز ایستاد ، یک دستگاه جایگزین یا ثانویه جای آن را گرفته و شروع به کار خواهد کرد.

هنگامی که NVR اصلی یا مستر مجددا آن لاین شد، کاربر می تواند دستگاه ثانویه را به صورت دستی در حالت استند بای قرار دهد و می تواند داده ضبط شده قبلی را به طور همزمان در دستگاه ثانویه برگرداند.

M+N می تواند پشتيبانی  ایمن NVR و کارمانیتورینگ سیستم را تشخیص دهد.

Real IP

Real IP: IP محلی NVR مستر و ثانویه است

Cluster IP: IP مجازی که تنها در وب NVR مستر بوده و کاربر می تواند آن را تنظیم کند( توجه: باید در بخش شبکه مشابه با مستر بوده و دستگاه ثانویه نیزاشغال نباشد)

هر دستگاه مستر دارای Cluster IP متفاوتی است . اگر میخواهید از نرم افزارVMS برای مدیریت سیستم N+M استفاده کنید ، شما می توانید CLUSTER IP تعدادN دستگاه های مستر را برای پخش مجدد و زنده تصاوير هنگامی که دستگاه مستر متوقف شد اضافه کنید ، نرم افزار به دستگاه ثانویه دسترسی پیدا کرده تا تصاوير زنده و ضبط شده را به طور خودکار دریافت نماید. اما ممکن است بین 90 تا 120 ثانیه در این انتقال عملیات متوقف شده یا انجام نشود چرا که دستگاه NVR مستر ، وظایف خود را به دستگاه ثانویه انتقال     می دهد.

توجه:

  • هنگامی که دستگاه NVR مستر از کار افتاد دستگاه ثانویه شروع به کار ضبط می نماید ، اما هر دو آنها ضبط های با وقفه زمانی 90 تا 120 ثانیه را از دست می دهند چرا که دستگاه ثانویه نیاز به زمان برای بررسی آف لاین بودن دستگاه مستر دارد. در این مدت، کاربر امکان پخش مجدد از هیچ کدام از دستگاه ها را نخواهد داشت.
  • اما هنگامی که شما به طور دستی ضبط های دستگاه ثانویه را به دستگاه مستر باز میگردانید ، دستگاه مستر شروع به ضبط نموده وشما میتوانید پخش مجدد فایل را انجام دهید.

توضيح يک مدل(2+5 (که در آن 5 عدد NVR اصلی با 2 عدد NVR جهت پشتيبانی قرار دارد.

 

در حالت عادی ، دستگاه ثانویه در پوزیشن آماده بکار قرار دارد.

 

اگر یک دستگاه اصلی خراب شود، دستگاه ثانویه یا جایگزین می تواند کار دستگاه مستر را انجام دهد.

اگر دو دستگاه مستر از کار باز ایستادند، NVR1 و NVR4 به شکل زیر دیده می شوند.دستگاه های ثانویه کار دو دستگاه را انجام می دهد.

 

اگر سه دستگاه مستر از کار ایستاد مانند N1 وN4 ، دستگاه ثانویه M1 و M2 شروع به کار خواهند کرد. اگر N5  نیز از کار با ز ایستاد ، هیچ دستگاهی عملکرد N5 را برعهده نخواهد گرفت.

 

اینکه چطور دستگاه مستر به حالت عادی خود و آنلاین باز میگردد زمانی است که NVR N1 از کار باز ایستاده است ، NVR M1 کارکرد N1 را تا زمانیکه آنلاین شود برعهده خواهد گرفت.کاربر می تواند برای بازگشتن به M1 برای بازگشتن به موقعیت استندبای انتخاب کند و  دستگاه NVR N1 کار خواهد کرد، کاربر باید CLUSTER IP را و یا IP دستگاه ثانویه را بارگذاری نماید تا این مرحله کامل شود.

پیش نیازها

  • همه دستگاه های NVR بايد از يک مدل و با يک فريموير بروز شده باشند.
  • همه دستگاه های NVR بايد رنج IP یکسان داشته باشند.

دوربین مدار بسته داهوا

پیام بگذارید