پرش لینک ها

آموزش تنظیمات ارسال ایمیل دستگاه های داهوا

قبل از انجام تنظیمات دستگاه داهوا باید قسمت امنیت ایمیل خود را تنظیم نماییم .

در تنظیمات پیش فرض ایمیل اجازه استفاده از اکانت به تجهیزاتی مانند DVR  یا  NVR  داده نمیشود .

جهت استفاده تجهیزات از ایمیل باید تنظیمات زیر انجام شود .

 

بعد از وارد شدن به ایمیل خود وارد تنظیمات اکانت میشویم . (تصویر بالا )

 

سپس وارد قسمت Security  اکانت میشویم . (تصویر بالا)

 

در قسمت Security  پارامتر Less secure app access  که در حالت Off  قرار دارد را ON  میکنیم . جهت انجام این تغییر بر روی گزینه Turn on access  کلیک مینمایم . (تصویر بالا )

در پایان Allow less secure app  را در حالت On  قرار میدهیم . (تصویر بالا )

 

بعد تنظیم بالا بر روی اکانت خود . امکان استفاده از ایمیل  به دستگاه داده شده است .

در تنظیمات  Dvr  وارد قسمت Network  بخش  Email  میشویم .

در قسمت Smtp server  آدرس سرور ایمیل خود را وارد میکنیم .

در قسمت User Name   و Sender  ادرس ایمیل خود را به صورت کامل وارد میکنیم و در قسمت Passwoard  پسورد ایمیل را وارد میکنیم .

قسمت Encryption   را در حالت Tls  قرار میدهیم .

در قسمت Receiver  لیست ایمیلهای که دریافت کننده را Add  میکنیم . (تصویر بالا )

پیام بگذارید