پرش لینک ها

دوربین مدار بسته تشخیص گر مادون قرمز

دوربین مدار بسته دید در شب: مادون قرمز علیرغم روش های  تصویر برداری با نور پایین در دوربین مدار بسته دید در شب  که نیازمند  نور کم محیطی برای گرفتن تصویر می باشند، روش های دید در شب تصویر برداری گرمایشی اصلا به این نور کم بر ای تصویر برداری نیاز ندارند. عملکرد آن ها بر این اساس استوار است که همه اشیاء از خود اشعه مادون قرمز متساعد می کنند که میزان نور متساعد شده نشان دهنده دمای آن ها است. در کل، هر چقدر یک شی گرم تر باشد مقدار نور متساعد شده بیشتر می شود. دوربین مدار بسته تشخیص گر مادون قرمز محصولی است که همه  تشعشعات اشعه نور مادون قرمز را از اشیا موجود در محیط جمع می کند و یک تصویر الکترنیکی را پدید می آورد. به دلیل آنکه آن ها وابسته به نور منعکس شده در محیط نیست تصویر برداری های گرمایشی کاملا مستقل از نور موجود در محیط هستند. علاوه بر این، آن ها همچین قابل به نفوذ در موانع مثل بخار، مه و یا غبار هستند. دو نوع از تشخیص گرهای تصویری گرمایشی وجود دارد: نوع سرد و گرم. دوربین مدار بسته تشخیص گر سرد نور مادون قرمز نیازمند استفاده از سیستم های سرما زایی در دمای بسیار سرد ( زیر 200k) هستند. دوربین های تشخیص گر مادون قرمز گرم معمولا دارای ثبات دما (در دمای اتاق) و یا کاملا غیر ثابت هستند. تصویر های گرمایشی معمولا تصویرهای سفید و سیاه هستند و در جایی که اشیاء سیاه، سرد هستند و اشیا سفید، گرم هستند. بعضی از دوربین های گرمایشی دارای تصاویر رنگی هستند. این رنگ غیر واقعی روش بهتری در تشخیص بهتر میان اشیاء در دماهای مختلف است. دوربین مدار بسته تشخیص گر مادون قرمز نحوه عملکرد دوربین مدار بسته با قابلیت دید در شب مادون قرمز : تشخیص گر های مجهز به نور مادون قرمز سرد اساسا در جعبه های خالی مهر شده در منازل نصب می شوند. طراحی های تشخیص دهندگان بسیار شبیه به تشخیص گرهای تصویری رایج دیگر هستند و از مواد نیم رسانه ای استفاده می کنند. هر چند این تصویر انرژی جذب شده مادون قرمز است که سبب تغییراتی در قدرت تمرکز تشخیص گرها که در عوض برروی ویژگی های الکتریکی تشخیص گر ها دارد، می شود. سرد کردن تشخیص گرها ( به خصوص در دماهایی پایین تر از 110k، ارزش بسیار کم تری از دمای اشیای تشخیص دادده شده) به حد زیادی حساسیت آن ها را افزایش می دهد. بدون سرد کردن، تشخیص گرها خود را  با نور انعکاسی از منبع خود پر می شوند. مواد استفاده شده از تشخیص نور مادن قرمز در دوربین مدار بسته شامل دامنه وسیعی از ابزارهای نیم رسانا با شکاف های ریز است که در میان آن ها دو نوع HgCdTe و InSbرایج هستند.

دوربین مدار بسته تشخیص گر مادون قرمز سرد
فواید معایب
بالاترین سطح حساسات گرمایشی قیمت بالا و هزینه نصب بالا
قابلیت تشخیص افراد و وسایل در فواصل زیاد دوره حیات عملکردی سردسازی محدود
تحت تاثیر قرار نگرفتن با منابع نور نیاز به چندین دقیقه برای سرد کردن تا درجه شروع
قابلیت گرفتن تصاویر در نور مادون قرمز با سرعت بالا سنگین بودن
قابلیت گرفتن تصاویر در نور مادون قرمز در چند طیف متفاوت
  انواع مختلفی از دوربین مدار بسته با قابلیت مادون قرمز تشخیص گر سرمایشی وجود دارد: دوربین مدار بسته مادون قرمز با موج کوتا دوربین مدار بسته مادون قرمز با موج متوسط دوربین مدار بسته مادون قرمز با موج بلند دوربین مدار بسته مادون قرمز چند طیفی]]>