پرش لینک ها

فن آوری های فشرده سازی ویدئو

فن آوری های فشرده سازی ویدئو چیست؟ H-264 استاندارد صنعتی جدید برای فشرده سازی ویدیویی در ضبط کننده های ویدئویی دیجیتال امنیتی هستند. نسل های قبل MPEG-4 و حتی MJPEG برای ضبط ویدئو استفاده کردند. H-264 دارای استفاده ار ارائۀ بالاتری نسبت فشرده سازی می باشد در حالی که فیلم با کیفیت عالی را برای برنامه های امنیتی را حفظ می کند. نسبت تراکم بالاتر H264 (تا دو برابر بهتر از تکنولوژی نسل قبل) به طور مؤثر ظرفیت ذخیره سازی تا 100% ˛ تولید اندازه های فایل کوچکتر و در نتیجه زمان ضبط طولانی بر روی دستگاه ذخیره سازی با ظرفیت ثابت را افزایش میدهد.

علاوه بر این استفاده از H-264 به تصاویر با کیفیت بالا اجازه می دهد که بر روی شبکه ها در میزان قطعۀ بسیار پایین منتقل شوند. سیستم های امنیتی که شامل دوربین های متعدد می شوند می توانند به سرعت به پهنای باند شبکۀ در دسترس بدون فشرده سازی کارآمد تجاوز کنند. سیستم ضبط ویدئویی دیجیتال طراحی شده بدون H-264 اغلب بر کاهش میزان فریم یا تکنیک های ضبط باوضوح پایین تر تکیه دارد که کیفیت تصویر را به منظور افزایش مدت زمان ضبط و کاهش میزان قطعه های ویدئویی تنزل می دهد. فرمت های کدک قدیمی تر (MPEG-4 و MJPEG) اغلب هنوز هم به پشتیبانی از میراث احتیاج دارند اما روند صنعت برای اتخاذ H-264 به عنوان کدک اولیه در ضبط ویدئویی دیجیتال بهراحتی در راه است. خانوادۀ اصلی از پردازنده های H-264 ˛ ضبط MJPEG برای پخش سازگاری به عقب با تجهیزات نسل قبل را پشتیبانی می کند.

]]>