پرش لینک ها

نقش دوربین مدار بسته در امنیت مدارس

دوربین مدار بسته امروزه نقش مهمی در ایجاد امنیت در مدارس کشور ایفا می نماید. همان طور که می دانید از دست اندر کاران آموزش و پرورش انتظار می رود که دانش آموزان را در مدارس محافظت نموده و محیطی امن برایشان فراهم آورند و در این راستا، دوربین مدار بسته می تواند ابزاری بسیار مناسب باشد.

نقش دوربین مدار بسته در کاهش خشونت در مدارس

آیا می دانید که 70% از دانش آموزان اذعان می دارند که در مدرسه توسط دیگر دانش آموزان مورد خشونت واقع می شوند؟  64% از  دانش آموزانی که مورد خشونت واقع می شوند، از گزارش کردن موضوع به معلمین خود و یا دیگر مسئولین مدرسه خودداری می نمایند. اگر دانش آموزان از عواقب گزارش کردن رفتار خشونت آمیز همکلاسی های خود بترسند، مدرسه موظف خواهد بود که این اطمینان را به آنها بدهد که با دانش آموزان خاطی برخورد خواهد شد. ایجاد امنیت برای دانش آموزان یکی از مهمترین اولویت های دست اندر کاران آموزش و پرورش بوده و فراتر از خشونت بین دو دانش آموز می باشد. موسسات آموزشی موظف هستند که  به دانش آموزان خود این اطمینان خاطر را بدهند که از خشونت فردی مصون بوده  و تجهیزات و ابزار آنها از سرقت محافظت شده و  پرسنل مسئول ایجاد امنین آنها برای حفظ امنیت دانش آموزان آمادگی و مهارت لازم را دارا می باشند. وقتی که صحبت از ایجاد امنیت در مدارس می شود، با ابزار امنیتی متنوعی از جمله دوربین مدار بسته مواجه هستیم که می توانند در این زمینه به ما کمک نمایند. دوربین مدار بسته یکی از مهمترین ابزارهای امنیتی است که به مسئولین مدارس امکان افزایش سطح آگاهی نسبت به تخلفات دانش آموزان از جمله خشونت، دزدی، استفاده از مواد مخدر و … را فراهم می آورد. شرکت نگاکو می تواند این امنیت را از طریق نصب دوربین مدار بسته برای دانش اموزان شما در مدارس ایجاد کند. دوربین مدار بسته]]>