پرش لینک ها

چشمی دزدگیر S10

چشمی دزدگیر

-قابلیت نصب در دماهای مختلف
– دارای مقاومت پایین در خروجی
– جریان مصرفی پایین