پرش لینک ها

چشمی دزدگیر S10

باسیم

چشمی باسیم

-قابلیت نصب در دماهای مختلف
– دارای مقاومت پایین در خروجی
– جریان مصرفی پایین