پرش لینک ها

آداپتور دوربين مدار بسته

آداپتور دوربين مدار بسته معمولا از آداپتور دوربين مداربسته به عنوان يك مبدل استفاده مي شود.ميزان ولتاژ مورد استفاده دوربين مداربسته 12 ولت مي باشد.انتخاب دوربين مداربسته شايد درابتدا سخت به نظر برسد اما ما در ابتدا تصميم داريم در مورد كارايي آن توضيحاتي در اختيار شما قرار دهيم. تا شما در خريد آداپتور دوربين مدار بسته بتوانيد انتخاب بهتري داشته باشيد. از آنجايي دوربين مدار بسته  از طريق يك رابط كه همان آداپتور دوربين مدار بسته مي باشد به شبكه مي تواند متصل باشد. كارايي كه آداپتور دوربين مدار بسته دارداين است كه مي تواند ولتاژ 220 ولت را از شبكه دريافت كند و براي قابل استفاده بودن آن را به ولتاژ 12 ولتي تبديل كند . حال فاكتور هايي كه شما براي خريد دوربين مدار بسته به آن نياز داريد به دانستن ميزان ولتاژ منتهي نمي شود بلكه مورد ديگري كه اهميت دارد ميزان جريان است جرياني كه آداپتور از آن عبور مي كند بستگي دارد به آنچه كه به آداپتور متصل است هرچه كه اين وسيله ي متصل شده بزرگتر باشد طبعا جريان عبوري هم بيشتر خواهد شد.

آداپتور دوربين مدار بسته و تعيين ولتاژ

مثلا ميزان ولتاژ مورد نياز دوربين مدار بسته آنالوگ :500 ميلي آمپر است كه معادل0.5 آمپر است و يك معادله ساده براي 4 دوربين مدار بسته آمپر مشخص و مورد استفاده 2 آمپر مي باشد.البته اين هم بستگي دارد به آداپتور دوربين مدار بسته كه شما به عنوان منبع تغذيه از آن استفاده مي كنيد در صورتيكه از يك آداپتور استفاده كنيد اين معادله برقرار است اما در غير اينصورت از 4آداپتور به صورت جداگانه استفاده مي كنيد. توجه داشته باشيد كه آداپتور دوربين مدار بسته بسيار مهم است آداپتور خوبي داشته باشيد در هزينه ي شما بسيار صرفه جويي خواهد شداما در صورتيكه آداپتورتان خراب باشد به قطع ارتباط و نداشتن تصوير منجر خواهد شد .ضمننا با افزايش تعداد دوربين هاي مدار بسته به تعداد آداپتور بيشتري خواهيد داشتالبته با يك منبع تغذيه نياز همچنين اين مورد را نيز اضافه مي كنيم كه  منبع تغذيه  مي تواند به صورت مشترك و يا مجزا باشد .استاندارد لحاظ شده براي ولتاژ دوربين مدار بسته در حدود 12 ولت  است .

]]>