پرش لینک ها

چهار نکته اساسی در نصب دوربين مدار بسته در فضاهای بيرونی

با توجه به بارندگی های گسترده در هفته های اخير در سطح کشور نويد آن داده ميشود که سال و يا سال های پر بارانی را در پيش  داشته باشيم لذا ضروری است نسبت به رعايت نکات ذکر شده جهت محافظت دوربين ها در فضا های بيرونی به جهت جلوگيری از صدمه ديدن و يا از بين رفتن آنها عمل نماييم.   در بررسی های بعمل آمده اکثر مشکلات بوجود آمده دوربين ها در محيط های بدون سقف و در معرض آفتاب مستقيم و برف و باران در نتيجه ضعف نحوه نصب دوربين ها و عدم توجه به چهار عامل مهم در هنگام نصب اين دوربين ها ميباشد که عبارتند از:

واشر محفظه دوربين مداربسته : اين واشر جهت جلوگيری از نفوذ آب و گردو غبار به داخل دوربين ميباشد که در صورت عدم قرار گيری مناسب و صحيح  در محل و موقعيت خود کارايی خود را از دست داده و منجر به نفوذ آب و يا گرد و غبار به داخل دوربين ميشود .

وضعيت غلط قرارگيری واشر
وضعيت غلط قرارگيری واشر
وضعيت غلط قرارگيری واشر
وضعيت غلط قرارگيری واشر
وضعيت غلط قرارگيری واشر
وضعيت غلط قرارگيری واشر

 

وضعيت صحيح قرارگيری واشر
وضعيت صحيح قرارگيری واشر

 

 

با گذشت زمان واشرها بايد بازديد دوره ای  شوند و جهت جلوگيری از آسيب ديدن و ترک خوردن بر اثر گرد و غبار و خشکی و گرم و سرد شدن هوا بايد با ماليدن روغن معدنی و يا صابون روی آنها تميزو محافظت شوند تا خاصيت خودشان را از دست ندهند

 

چسب زدن و آب بندی : استفاده از نوار تفلون جهت گلند های کابل و نيز استفاده از واشر مخصوص عبور کابل (گاسکت ) و استفاده از چسب آب بندی در محل های عبور کابل از سوراخ ها ايجاد شده بسيار ضروری ميباشد و از ورود آب به داخل محفظه دوربين ممانعت مينمايد.

چسب زدن و آب بندی
چسب زدن و آب بندی
چسب زدن و آب بندی
چسب زدن و آب بندی
چسب زدن و آب بندی
چسب زدن و آب بندی
چسب زدن و آب بندی

 

رطوبت گيردر محفظه دوربين : اطمينان از وجود بسته های رطوبت گير داخل محفظه دوربين باعث ميشود هر گونه رطوبت هر چند کم که باعث رسانا شدن هوای داخل محفظه شده و در نتيجه قطعات الکترونيکی دوربين آسيب و دوربين از کار خواهد افتاد  و يا بخاطر تغييرات دما در داخل و خارج محفظه باعث مه گرفتگی شيشه دوربين ميگردد را اصلاح نمايد  .

رطوبت گيردر محفظه دوربين
رطوبت گيردر محفظه دوربين

 

محافظت از رعد و برق : بخش قابل توجهی از دوربين های از بين رفته که در فضای باز نصب شده است مربوط به عدم محافظت دوربين ها از ولتاژ بسيار بالای حاصل از رعد و برق ميباشد استفاده از مجموعه برگير شامل ميله برق گير و مدارات محافظ برق گير( Lightning Surge Protectors ) که همگی در ورودی برق و تصوير دوربين قرار گرفته و از طرف ديگر با اتصال به زمين مناسب باعث محافظت از دوربين ها ميگردند.

 

محافظت از رعد و برق
محافظت از رعد و برق

محافظت از رعد و برق

پیام بگذارید